Veiklos sritys:

Teisminiai ginčai / Ginčai su kredito įstaigomis / Ginčai su antstoliais /
Fizinių asmenų bankrotas / Juridinių asmenų bankrotas / Bankroto
procedūros ne teismine tvarka / Skolų restruktūrizavimas / Grupės
ieškinys

Skambinkite:
+370 68617410
Rašykite:
info@versed.lt