Veiklos sritys:

Teisminiai ginčai / Ginčai su kredito
įstaigomis / Ginčai su antstoliais / Fizinių
asmenų bankrotas / Juridinių asmenų
bankrotas / Bankroto procedūros ne
teismine tvarka / Skolų restruktūrizavimas /
Grupės ieškinys

Mūsų kontaktai:

Vilniaus Tel: +370 686 17410
Klaipėdos Tel.: +370 640 33080

Adresas Vilniuje:
Pylimo g. 11-4, Vilnius 01118
Adresas Klaipėdoje:
Tiltų g. 16 (3 aukštas), Klaipėda

El.paštas:
info@versed.lt